Man klaagt baas aan: Al 15 jaar ziek thuis zonder meer loon!

rechter 1jpg

Voor Ian Clifford zijn de afgelopen 15 jaar een grote uitdaging geweest, waarin hij niet heeft kunnen werken vanwege gezondheidsproblemen.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

Gedurende al die tijd heeft Ian Clifford niet kunnen werken en volgens zijn LinkedIn-profiel is hij sinds 2013 officieel “medisch gepensioneerd”.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

In september 2008 meldde hij zich ziek en in 2013 heeft hij een officiële klacht ingediend tegen zijn werkgever.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

Hij heeft zijn onvrede geuit over het feit dat hij gedurende de afgelopen vijf jaar geen loonsverhoging heeft ontvangen.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

Na een confrontatie heeft IBM een overeenkomst bereikt met Clifford, waarbij hij werd opgenomen in het arbeidsongeschiktheidsprogramma om zijn baan te behouden.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

Er werd een compromisovereenkomst gesloten tussen het bedrijf en Ian, resulterend in zijn officiële status als werknemer zonder “werkplicht”.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

Op basis van de gezondheidsplanvoorwaarden van het bedrijf heeft Clifford recht op driekwart van zijn overeengekomen inkomen.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

Jaarlijks ontving hij £ 54.028 (€ 61.977) en zal dit blijven ontvangen tot zijn 65e verjaardag, wat uiteindelijk gelijk is aan ongeveer 1,5 miljoen.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

Alhoewel dit bedrag gedurende de afgelopen decennia niet is verhoogd, tot grote onvrede van Ian die zijn werkgever daarom heeft aangeklaagd.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

In februari 2022 heeft hij IBM voor de arbeidsrechtbank gedaagd wegens d!scriminatie op basis van handicap, met een vergelijkbare klacht als eerder geuit.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

Volgens zijn eigen verklaring is er sprake geweest van oneerlijke behandeling door zijn werkgever, omdat hij sinds 2013 geen salarisverhoging heeft ontvangen.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

Hij gaf aan: “Het doel van het plan was om zekerheid te bieden aan werknemers die niet kunnen werken – dat doel zou niet worden bereikt als de betalingen voor altijd bevroren zouden worden.”

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

De arbeidsrechtbank in Reading wees zijn claim af. Clifford legde uit dat hij een ‘zeer substantiële uitkering’ ontving en als ‘gunstig behandeld’ werd.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

“Actieve werknemers kunnen een loonsverhoging krijgen, maar inactieve werknemers niet. Dat is een verschil, maar naar mijn mening geen nadeel voortkomend uit arbeidsongeschiktheid,” verklaarde arbeidsrechter Paul Housego.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

“De klacht luidt dat het voordeel van een inactieve werknemer onder het Plan niet genoeg genereus is.”

Na een periode van 10 jaar waarin de uitkeringen onveranderd zijn gebleven sinds 6 april 2013, wordt aangenomen dat dit zo zal blijven.”

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

“Volgens de bewering is het ontbreken van een salarisverhoging discriminatie op basis van handicap, omdat het een minder gunstige behandeling inhoudt ten opzichte van degenen die niet gehandicapt zijn.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

“Deze bewering is echter niet houdbaar, omdat alleen gehandicapten profiteren van het plan. Het is geen discriminatie op basis van handicap dat het plan niet nog royaler is.

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

“Zelfs wanneer de waarde van £ 50.000 (€ 57.360) per jaar in 30 jaar tijd is gehalveerd, blijft het nog steeds een aanzienlijk voordeel.”

Man is al 15 jaar met ziekteverlof: Klaagt bedrijf aan en eist loonsverhoging!

1. Naar eigen zeggen is hij ‘medisch gepensioneerd’.
2. Hij vindt het belachelijk dat zijn salaris niet stijgt…
3. Hij eist een loonsverhoging ondanks zijn inactiviteit!
4. De man is geïrriteerd omdat zijn loon al vijf jaar niet is verhoogd.
5. Door een overeenkomst is hij nu een werknemer zonder werkverplichting.

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven